First ever Panchayat of Sahabana, Sahabana Welfare Committee & other prominent members of Sahabana ( in 1960’s)

Sitting: (Left to Right) Baba Munsha Singh, Baba Ram Singh Tung (Panch), Baba Mehar Singh Atwal ( Sarpanch), Doctor Rice ( CMC Hospital Ldh ), Baba Parab Dayal, Baba Jagir Singh, Baba Pakhar Singh Tung, Lumbardar Gurbachan  Singh Tung, Jathedar Dyal Singh Tung

Standing : (Left to Right) Pritam Singh, Charan Singh, Gurdeep Singh Tung, Dr. Garib Das,  Nirmal Singh Atwal, Najjar Singh Tung, Shivkanwar Singh Tung, Pal Singh Tung, Jaspal Singh

Photo date around 1960’s

Shaheed Baba Lal Singh
1886-1915
Freedom fighter of ‘Saka Pheruman


Ran Singh Tung
1901-1968


Sr. Ajaib Singh Tung

Sr. Mehar Singh Atwal

1902-1980

Sr. Natha Singh Tung

1902-1997

Sr. Nahar Singh Atwal

1904-1956

Sr. Amar Singh Atwal

xxxx-xxxx

Baba Parab Dyal

xxxx-xxxx

Sr. Kartar Singh Kahlon

xxxx-xxxx

Sr. Bagga Singh Tung

1904-1988

Sr. Bhajan Singh Tung

1904-1992

Sr. Dalip Singh Mann

1908-1997

Sr. Lacchman Singh

1909-1989

Sr. Vaisakha Singh

1909-2001

Sr. Dalip Singh Tung

1910-1977

Sr. Bhagat Singh

1912-1996

Jathedar Harnam Singh Tung

1912-2003

Sr. Ram Singh Tung

1914-1999

Jathedar Dyal Singh Tung

1914-2002

Sr. Bachan Singh Atwal

1918-2002

Sr. Jagir Singh Tung

1919-2007

Sr. Pakhar Singh Tung

1925-2008

Sr. Nachhatar Singh Tung

1926-2006

Sr. Gonda Singh Kanda

xxxx-1993

Sr. Harnam Singh Tung

xxxx-xxxx

Cap. Ujagar Singh Tung

xxxx-xxxx

Sr. Kartar Singh Tung

xxxx-xxxx

Sr. Tara Singh Tung

1932-2009

Sr. Lacchman Singh Tung

xxxx-xxxx

Sr. Kishan Singh Atwal

xxxx-xxxx

Sr. Jagnar Singh Kahlon

xxxx-xxxx

Sr. Lal Singh Chowkidar

1901-1980

Sr. Joginder Singh

1912-1990

Sr. Tara Singh Tung

xxxx-xxxx

Sr. Munsha Singh Tung

xxxx-xxxx

Sr. Sarvan Singh

1916-2016

Sr. Karnail Singh

1924-2004

Sr. Gurbachan Singh Tung

1914-1986

Smt. Pritam Kaur

1924-2008

Sr. Bhagat Singh

xxxx-xxxx

Sr. Ran Singh

1908-1966


Sr. Ujjagar Singh Tung
1931-2018


Master Munshi
1904-1978 (Pakistan)


Mr. Walait Tung
1906-1970 ( Pakistan)


Mr. Shaukat Ali S/O Walait Tung
1935-2017 (Pakistan)


Mr. Shamim Ahmed  S/O Master Munshi Tung
(Now in Pakistan)


Baba Nihal Singh Tung
1900 –  xxxx


Sr. Bhajan Singh Tung
1921-1991


Mr. Bachan Singh Tung
1921-1992


Mr. Naginder Singh Tung
xxxx-xxxx


Mr. Dharam Singh Tung
xxxx-1988


Mr. Sarwan Singh Atwal
1923-2011


Mr. Maskeen Singh Tung
1901-1944

Sarmukh Singh Tung
Mr. Sarmukh Singh Tung
1928-1984


Mr. Harbans Singh Tung
1934-2019

ਮੇਰੇ ਪੇਂਡੂ ਵੀਰੋ ,
ਇਸ ਪੇਜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ।
ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਸਾਹਾਬਾਣੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹੇ ।
Email: sahabana.com@gmail.com
ਧੰਨਵਾਦ