1
1

ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੇਖ ਲੈ !

Sahabania

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾਂ !

Sahibanvi

ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ !

Navtej Singh Atwal

…. ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ  ਸਾਹਾਬਾਣਾ ….